Om succesvolle interventies te bekomen, dient er een goede bevelvoering te zijn. In België staat de brandweer voor een uitdaging. Sedert enige tijd zijn 251 brandweerkorpsen bezig aan een veranderingsproces dat moet leiden tot een 30-tal hulpverleningszones. Het belang van een goede bevelvoering zal toenemen als brandweerlui uit verschillende posten moeten samenwerken. In het verleden werkte iedereen immers "onder zijn kerktoren". Er werd weinig samengewerkt.

Opdat een bevelvoering succesvol zou zijn, is het nodig om hierin een structuur in te steken. En als we een structuur willen die werkt, dan moet die altijd gebruikt worden. Het gaat immers niet op om enkel bij rampen een structuur uit de kast te halen. Dat zal dan niet werken. De brandweerlui zijn het dan immers niet zo gewoon. Er dient een Incident Command System voorzien te worden dat zich als een accordeon aanpast aan de grootte van het incident. We bekomen dan een klein ICS met één officier en één onderofficier bij bvb een schoorsteenbrand. Dit kan worden uitgebreid tot een systeem met tientallen officieren, honderden onderofficieren en duizenden brandweerlui bij rampen. In verschillende landen is zo'n systeem actief. Bij bestrijden van grote bosbranden neemt het aantal ingezette middelen heel grote proporties aan. Toch wordt daarvoor hetzelfde systeem gebruikt als bij een woningbrand. 

Dimi Vercammen en Bert Brugghemans schreven voor "de brandweerman" een reeks artikelen over ICS:

ICS gestructureerde aanpak van incidenten - deel 1

ICS gestructureerde aanpak van incidenten - deel 2

ICS gestructureerde aanpak van incidenten - deel 3

 

Dimi vercammen schreef voor "De BrandweerM/V" een artikel over decision making:

Decision making bij de brandweer 

 

Sabrina Cohen -Hatton is een zeer bijzondere dame die haar carrière begon bij de brandweer op 18-jarige leeftijd. Gedurende de voorbije twee decennia, deed ze veel ervaring op in verschillende functies bij de brandweer. Momenteel is ze Deputy Assistant Commissioner bij London Fire Brigade. In die tijd behaalde ze ook een diploma in de pyschologie en schreef ze een doctoraat over decision making bij de brandweer. Onlangs publiceerde ze een zeer interessant boek hierover: The Heat of the Moment. Het is een echte aanrader. 

heat of the moment