Paul Grimwood

Paul Grimwood is een veteraan van de London Fire Brigade. Hij schreef ettelijke papers en een aantal boeken over brand en brandbestrijding. Hij introduceerde een aantal concepten in de brandweer. Hij bedacht onder meer het concept van tactical flowrate. Daarnaast was hij ook een groot voorstander van 3D-tactics. Mede en vooral dankzij hem werden deze in grote delen van Europa ontdekt. Momenteel werkt Paul voor de Kent Fire & Rescue Service.

 

Hij is auteur van "Fog Attack",  "Eurofirefighter" en co-auteur van “3D- Firefighting”. Deze boeken mogen beschouwd worden als standaardwerken. Ze zijn een aanrader voor elke brandweerman. In 2017 publiceerde hij een nieuw boek "Eurofirefighter 2". Het is opnieuw een prachtig boek met zeer veel waardevolle informatie voor iedereen die op een professionele manier met brandbestrijding bezig is.

 

 

Paul heeft een website waarop veel goede informatie te vinden is: www.eurofirefighter.com

 

 

Paul heeft heel wat artikelen geschreven die echt de moeite waard zijn:  

Fire Growth and Flow Rate Eurofirefighter2

Rapid fire phenomena 

SOG Tactical Ventilation

Tactical Ventilation

In full flow

Model SOP

Entry procedures

Snatch Rescues

SOG Large Store Fires

SOP High-rise Fire-fighting

Flashover velocity

Adequate Flow-rate

Presentatie RICE model - Brussel, 5 februari 2019 

Access Design

 

Ed Hartin

Ed Hartin werkt momenteel als fire chief voor Whidbey Island Fire & Rescue. Daarvoor is hij jarenlang het hoofd van de dienst opleiding van Gresham Fire Department geweest. Ed is vooral bekend door zijn website www.cfbt-us.com . De blog op die website is een inspiratie voor velen. Ed is auteur van verschillende teksten. Vele daarvan zijn op het net terug te vinden. Als je ooit de kans krijgt om een lezing van Ed mee te pikken, mag je dit zeker niet laten liggen.

 

Ed Hartin is ook co-auteur van 3D-Firefighting.

Enkele interessante teksten en artikelen van de hand van Ed:

12 minutes on the fireground

Fire behaviour indicators and fire development     Franse vertaling

Live fire training: The role of fidelity in effective training

How much science is necessary?

 

Voor de IFIW bijeenkomst te Polen in 2014 schreef Ed het volgende artikel:

Live fire training as simulation           Live fire training as simulation_FR

 

Ed maakt fantasische presentaties over brandgedrag en brandbestrijding. Hij is ongetwijfeld één van de beste instructeurs ter wereld. Eén van de presentaties die hij online ter beschikking stelt is de volgende:

Ventilation Controlled Fires

Hij heeft er ook een korte lesfiche bij gemaakt om in de kazerne te gebruiken. Deze leidt tot een oefening die slechts 10 minuten duurt maar wel de belangrijke concepten herhaald: Lesfiche_VC_fires

Ed heeft in 2016 een FIREx talk gegeven. De titel was "Not oars, ORs". Hij houdt een pleidooi tegen de polarisatie binnen de brandweer. Je kan de presentatie hier bekijken.

Op hetzelfde TED event, heeft hij zijn presentatie "Close the door. Where you born in a barn?" gegeven. Ook deze staat online op YouTube.

Ed heeft heel wat case studies uitgewerkt:

 

 

John Mcdonough

John Mcdonough is inspector (officier) bij de New South Wales Fire & Rescue service. Hij heeft gewerkt als brandweerman in Sydney en is nu verantwoordelijk voor het opleiden op vlak van brand voor alle 6500 brandweerlui van zijn korps. Hij is een pionier op vlak van CFBT in Australie. John is een excellent spreker. Zijn lezingen zijn prachtig opgebouwd en hij is ook een crack in het geven van praktijklessen.

John Mcdonough is ook één van de vier auteurs van 3D-firefighting.

 

In 2004 schreef John een artikel over brandverloop in een woning als trainingsmateriaal voor FRNSW. Hij beschrijft hierin dat je in één en dezelfde woning verschillende "branden" kan aantreffen. In het ene lokaal kan de brand geventileerd zijn terwijl de brand ondergeventileerd is op een andere verdieping. Dit heeft belangrijke implicaties voor de brandweer.CFBT KB article 2.pdf  CFBT KB art2_FR

 

John schreef in 2007 een artikel over een brand waar hij als jong brandweerman naartoe ging. Terugkijkend op deze ervaring, legt hij uit waarom CFBT zo belangrijk is voor een moderne brandweerorganisatie. CFBT KB article 8.pdf

 

In het voorjaar van 2013 bezocht John McDonough samen met Shan Raffel een opleidingscentrum in Polen waar CFBT onderwezen wordt. Hij gaf er een lezing over de link tussen het gedrag van brand en het gedrag van brandweerlui. Firefighter Behaviour.pdf

 

John stelde voor New South Wales Fire brigades twee flow charts op omtrent het binnentreden in een compartiment, het gebruik van gaskoeling, de directe en de indirecte aanval.  Flow charts.pdf

 

Naar aanleiding van het onderzoek van UL, FDNY en NIST over de buitenaanval schreef John een document om de gevolgen van dit onderzoek te kaderen voor de 7000 brandweerlieden van zijn korps: Exterior attack

 

Shan Raffel

Shan Raffel is station officer (adjudant) bij de brandweer van Queensland. Shan is de uitvinder van het RSTV model. Later heeft hij er onder impuls van Ed Hartin de G vooraan toegevoegd. Shan heeft ook een website, www.cfbt-au.com. Op deze website vind je verschillende interessante teksten van de hand van Shan.

 

Voor IFIW 2014 schreef Shan een interessante paper over FGI's: FGI - the hidden killer

 

Steve Kerber

Steve Kerber is een Amerikaanse ingenieur die lange tijd op NIST gewerkt heeft. Daar deed hij onderzoek naar verschillende brandweergerelateerde thema’s. Door te googlen naar “NIST fire research” zijn er talloze interessante documenten te vinden.

Momenteel werkt hij bij Underwriters Laboratories (UL) in Chicago. Hij doet er onderzoek naar ventilatietactieken. Het eerste deel van zijn onderzoek werd samengevat in een e-learning programma. Je vindt het hier:

 

Steve heeft het UL Firefighter Safety Research Institute (FSRI) opgericht. Dit instituut doet onderzoek naar nieuwe, betere en vooral veiligere tactieken voor de brandweer. De website van het instituut is www.ulfirefightersafety.com. De resultaten van de vele onderzoeksprojecten van de afgelopen jaren zijn er te vinden.

 

Het onderzoek over verticale ventilatie resulteerde in heel wat aanbevelingen. Er werd een samenvatting gemaakt voor de brandweer. Deze vind je hier: 2010-DHS-FD-Summary.pdf De tekst werd vertaald door het Nederlands Instituut voor fysieke veiligheid. Je vindt hem hier

 

Er zijn ook praktijk experimenten uitgevoerd op Governor's Island om te onderzoeken of er op tactisch gebied zaken anders kunnen worden aangepaskt. Ook over dit onderzoeksprogramma is er een e-learning pakket gemaakt. Je vindt het hier

Voor IFIW 2014 in Polen schreef Steve een paper over de research die in de VS plaatsgrijpt. Hij geeft een overzicht van de verschillende onderzoeksprojecten met hun belangrijkste conclusies. Daarnaast zijn ook de projecten vermeld die momenteel bezig zijn. De paper heet "Bringing the science to the streets". De vertaling naar het Nederlands gebeurde door Pieter Maes: Bringing the science to the streets_NL.pdf. De Franse vertaling gebeurde door CFBT-FR: Bringing the science to the streets_FR.

 

Het nieuwste werk dat beschikbaar is, heet: The science of interior and transitional suppression tactics in single family homes. 

  

Dan Madrzykowski

Dan Madrzykowski is een collega van Steve Kerber die nog steeds voor NIST werkt. Hij heeft baanbrekend werk verricht op het gebied van Wind Driven Fires. Hierover zijn op het net ook heel wat documenten te vinden. Op de website van NIST vind je veel werk van Dan terug.

 

Dan heeft een rapport geschreven over dodelijke incidenten tijdens live fire training: fatal training fires.

Hij heeft een mooie lezing gegeven over het onderzoek dat NIST de afgelopen decennia gedaan heeft. Deze lezing kan je op YouTube terugvinden.

 

Stefan Svensson

Dr. Stefan Svensson is een Zweedse specialist in brandbestrijding. Hij heeft zijn doctoraat afgelegd aan de universiteit van Lund. Hij is auteur van verschillende boeken waaronder Fire Ventilation, het Engelstalige standaardwerk over ventilatie. Het kan besteld worden op de website van MSB: www.msb.se.

 

Stefan heeft ook een bescheiden website: www.eld.nu.

 

 

Stefan beschreef onlangs zijn standpunt over extreem brandgedrag.

Voor IFIW 2014 schreef Stefan een korte paper over het gebruik van ventilatie bij brand:

Fire ventilation_IFIW_2014.pdf

Op het FSE congres van de Nederlandse brandweeracademie gaf Stefan een lezing. Deze lezing staat integraal op YouTube. Je kan ze hier terugvinden.  

 

Stefan publiceerde in 2002 "The operational problem of fire control".

 

Stefan Sardqvist

Dr. Stefan Sardqvist is een Zweedse wetenschapper die onderzoek doet naar brand en brandbestrijding. Hij schreef het boek “Water and other extinguishing agents”. In dit werk wordt de blussende werking van water en andere blusmiddelen duidelijk uitgelegd. Het boek is sedert kort gratis te downloaden op de website van MSB. Je vindt het hier.

 

Stefan heeft ook "An engineering approach to fire-fighting tactics" geschreven toen hij studeerde aan de universiteit van Lund. 

 

Kriss Garcia

Kriss Garcia heeft jarenlang gewerkt als batallion chief (officier) bij de brandweer van Salt Lake City. Samen met enkele collega’s heeft hij er de tactiek PPA uitgewerkt. PPA staat voor positive pressure attack. Bij PPA wordt de ventilatie gestart vooraleer de blussing ingezet wordt.

Kriss schreef het boek “Positive pressure attack for ventilation & firefighting” samen met Reinhard Kauffmann en Ray Schelbe. Op de website www.positivepressuretraining.com  vind je meer informatie over deze heel interessante ontwikkeling.

 

 

Peter McBride

Peter McBride werkt bij de brandweer van Ottawa in Canada. Hij heeft jarenlange ervaring als safety officer. Daarnaast geeft hij wereldwijd lezingen over fire dynamics. Hij werkte mee aan verschillende wetenschappelijke studies over ventilatie, wind driven fires, …

 

 

Lars Agerstrand

Lars Agerstrand is een Zweedse brandweerman die kennis deelt door het maken van korte filmpjes.

Zijn website www.firegear.co.uk is vrij toegankelijk.

 

Lars heeft een korte tekste geschreven over ventilatiegecontroleerde branden: the ventilation controlled fire.pdf

 

 

Stéphane Morizot

Stéphane Morizot is een Franse officier. Hij is de grondlegger van CFBT in Frankfrijk. In een trainingscentrum in de Yvelines ten zuiden van Parijs leidde Stéphane het gros van de Franse CFBT-instructeurs op. Stéphane af de afgelopen jaren ook opleidingen in België. Stéphane schrijft artikelen voor Soldats du feu magazine. Daarnaast heeft hij een blog waarin incidenten uit Frankrijk besproken worden. De blog heeft een aantal jaar stil gelegen maar is nu terug opgestart. De URL van de website is www.firetex.fr . Firetex is de samentrekking van fire en retex. Retex staat voor retour d'expérience. Retour d'expérience betekent leren uit ervaringen. In de blog staan dan ook al heel wat interessante incidenten van de afgelopen jaren opgetekend.

 

 

Hein Vandenberghe

Hein werkte als vrijwilliger bij de brandweer van Wevelgem sedert 1992. Hij heeft er verplicht afscheid moeten nemen als officier-dienstchef omwille van de brandweerhervorming. Daarnaast is hij sergeant-majoor bij de brandweer van Kortrijk.

 

Hein is een steunpillaar binnen CFBT-BE. Hij volgde cursussen en congressen in Duitsland, Kroatië, Canada, de VS, Ierland, het VK en Zweden. Hein is lid van IFIW. Hij gaf CFBT-instructeurscursussen in verschillende Belgische brandweerscholen en werkt mee aan de internationale cursussen die CFBT-BE elk jaar organiseert in België.

 

 

Maurice Grumeau

Maurice werkt als kapitein bij de brandweer van Brussel. Hij begon zijn carrière meer dan 30 jaar geleden als brandweerman. Hij werkt al meer dan 20 jaar voor de dienst instructie. Momenteel is hij als officier verantwoordelijk voor opleiding van de rekruten.

 

Samen met Karel Lambert en Hein Vandenberghe volgde hij cursussen en congressen in Duitsland, Canada, de VS en Kroatië. Hij is eveneens lid van IFIW. Maurice is de derde sterke man binnen CFBT-BE. Hij staat ook in voor het geven van instructeursopleidingen. Daarnaast werkt Maurice ook mee aan de internationale cursussen die door CFBT-BE in het najaar worden georganiseerd.  

 

 

Rich Gasaway

Dr. Rich Gasaway is een specialist omtrent situational awareness. Na jarenlange studie en het schrijven van een doctoraatsthesis, is hij er van overtuigd dat heel veel ongevallen gebeuren omdat brandweerlui (en andere hulpverleners) zich niet voldoende bewust zijn van hun omgeving. Zijn website www.samatters.com is vrij toegankelijk. Er staan heel veel teksten op omtrent de werking van het menselijk brein, invloed van omgevingsfactoren, beslissen onder tijdsdruk, ... De website is zeker een bezoekje waard. Hoewel ik Dr. Gasaway niet persoonlijk ken, geloof ik dat er toch veel goede zaken op zijn website staan. In de VS groeit de aandacht voor situational awareness en de Europese brandweer zou niet mogen achterblijven.

 

 

Ed Oomes

Ed Oomes is een bekende Nederlandse brandweerofficier. Hij heeft in het verleden heel wat gepubliceerd over arbeidsveiligheid bij de brandweer. Een aantal erg inspirerende teksten over (de nood aan) verandering bij de brandweer zijn van zijn hand. In het Nederlandse tijdschrift "Brand & Brandweer" had hij jarenlang een uitstekende column. Sedert enige tijd heeft hij samen met Wendy Kiel een website. Op www.rizoomes.nl vind je veel teksten van de hand van Ed terug. Hij heeft er ook een blog waar hij afwisselend met Wendy Kiel op publiceert. De brandweer heeft nood aan ideologen, vernieuwers en denkers en Ed is er zeker één van. 

 

 

Derek Alkonis

Ik ontmoette Derek Alkonis tijdens het project "From knowledge to practice" van de Canadese brandweer in Ottawa. Derek is de officier verantwoordelijk voor opleiding in Los Angelos County Fire Department. Aangezien LA County 2900 brandweerlui dient te trainen, moet er soms gezocht worden naar goede oplossingen. Om die grote groep brandweerlui snel te informeren over nieuwe evoluties heeft Derek een website aangemaakt. Hierop worden filmpjes geplaatst die gemaakt worden door LA County. De website is een echte aanrader: www.lacofdturnout.com/in-service-training

 

 

 

 

Ian Bolton

Ian Bolton werkt als brandweerman in Vancouver in het westen van Canada. Hij is verantwoordelijk voor het CFBT-programma in zijn brandweerkorps. Hij werkt nauw samen met Ed Hartin uit de VS. Ik ontmoette Ian voor het eerst in 2012 tijdens een opleiding bij MSB in Zweden. We werken samen aan het project "From knowledge to practice" bij de brandweer van Ottawa. 

Ian schrijft ook artikelen waarin hij zijn visie op brandbestrijding uiteenzet:

Over door control 

Over brandgedrag

Over stromingen bij brand

 

Art Arnalich

Art werkt als officier bij de brandweer van CERN. Dit is een wereldberoemd onderzoeksinstituut in Zwitserland. Zijn korps beveiligt de campus waar een 20.000-tal wetenschappers, studenten en hun familie wonen. In een vorige job was Art officier bij de brandweer van Guadalajara in Spanje. Art is specialist ventilatie en geeft opleidingen over brandbestrijding in verschillende delen van de wereld. 

Eén van de zaken die hij ontwikkeld heeft is een operationele handleiding voor het gebruik van de smoke stopper.

Rook Stopper - Operationele handleiding (NL)   Smoke blocker - Operational guideline (ENG)

Rauchverschluss - Anwendungshinweise (DE)   Cortina bloqueo de humo - ficha tecnica (ESP)

 

STEVE BRISEBOIS 

steveSteve werkt als acting captain (waarnemend adjudant) bij de brandweer van Montreal. Samen met Martin Fournelle heeft hij Flash Formation opgericht, een bedrijf dat zich specialiseert in opleiding over binnenbrandbestrijding. Ze hebben ook het boek "Les phénomènes thermiques de l'incendie de bâtiment" geschreven dat zowel in Frankrijk als in Quebec een succes geworden is.

Samen schreven ze ook een tweede boek: "Analyse de la fumée et de l'incendie".Steve was in 2012 het slachtoffer van een flashfire bij het bestrijden van een brand in Montreal. Hij heeft een artikel geschreven over het ongeval en de manier waarop het zijn denken over brandbestrijding heeft beïnvloed. Flash Forward verscheen in 2018 in Fire & Rescue. 

Hij schreef ook een artikel, in het Frans, over transitional attack. 

Flash Formation heeft een eigen website, waarop o.a. de boeken besteld kunnen worden: www.flashformation.com.

 

ALEXANDRE PIQUET & THOMAS LEVASSEUR

sdis35Alexandre Piquet vertaalt de artikelen van CFBT-BE naar het Frans, samen met zijn vriend Thomas Levasseur. 

Hij werkt als onderofficier voor de brandweer van Ille-et-Vilaine (SDIS 35) in Rennes in Frankrijk. Hij is instructeur brandbestrijding, instructeur ademlucht en geeft ook les over de warmtebeeldcamera. 

Alexandre neemt deel als technicus aan verschillende wetenschappelijke experimenten waarvan de resultaten gedeeld zijn op nationale symposia (link met ENSOSP - de nationale brandweerschool, link met Brandweer Parijs, link met SDIS 35). Hij heeft o.a. gewerkt op de rookstopper en de efficiëntie van straalpijpen. Hij werkte mee aan de volgende fimpjes:

The smoke stopper in real fire conditions

Positioning the smoke stopper

 

Thomas Levasseur is een onderofficier bij de brandweer van Seine-et-Marne, dicht bij Disneyland Parijs. Hij is instructeur CFBT sedert 2018 in zijn korps. Samen met Alexandre Piquet vertaalt hij sedert 2016 artikelen naar het Frans voor CFBT-BE. Door samen op een vrijwillige basis artikelen te vertalen, zijn ze vrienden geworden. Ze delen en vertalen ook informatie en documenten over brand uit het Engels naar het Frans op de Facebook pagina Fire Dollhouse.

 

german Berckmans

GERMAN BERCKMANS

German Berckmans is actief bij de brandweer van Brussel. Binnen CFBT-BE is hij de man die verantwoordelijk is voor de basisopleiding CFBT-instructeur voor de Attack Cell. German werkt keihard zodat elke groep cursisten het juiste niveau bereikt. Daarnaast trekt hij ook aan de kar om de opleiding elke keer iets beter te maken.

German heeft heel wat opleidingen rond brandbestrijding gevolgd in binnen en buitenland. Naast de live fire training opleidingen heeft German zich ook gespecialiseerd in doll's houses. Hij gebruikt deze schaalmodellen om les te geven over brandgedrag aan brandweermensen.

 

KURT D'HELFT

Kurt DhelftKurt D'helft werkt bij de brandweer van Fluvia. Hij is er sergeant binnen de post Kortrijk. Hij ondersteunt ook de werking van de vrijwillige post Wevelgem. Kurt is ook één van de peilers van de Attack Cell opleidingen binnen CFBT-BE. Kurt heeft voor al de cursisten een luisterend oor en een aanmoediging klaar. 

Kurt is al zeer lang actief bij de brandweer. Hierdoor beschikt hij over pakken ervaring, zowel vanuit een beroepscontext als uit een vrijwillige context. Hij slaagt er zeer goed in om deze ervaring te verwerken in de lessen die hij geeft.

 

 

Steve DeBlauweSTEVE DE BLAUWE

Steve De Blauwe is de jongste van het CFBT-BE team. Hij werkt als sergeant in de post Mechelen van de zone Rivierenland. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij er toch al heel wat jaren dienst op zitten. Hij begon immers op zijn 18de te werken bij de brandweer van Mechelen. Hij raakte een aantal jaar geleden in de ban van CFBT en heeft sindsdien het team van CFBT-BE vervoegd. 

Steve is snel één van de sterkhouders geworden en focust zich vooral op de Attack Cell opleiding. Naast live fire training is Steve ook een specialist in small scale props en doll's houses.

Steve verstaat de kunst om met verschillende proefjes de principes van brandgedrag over te brengen aan zijn publiek. De manier waarop hij dit doet, zorgt ervoor dat de mensen zich amuseren tijdens de les. 

 

 

THE PORTUGUESE CONNECTION

Paulo Almeida, Hugo Figueiredo en Rui Dias zijn drie collega's van de Portugese brandweer. Zij staan in voor het vertaalwerk naar het Portugees op deze website. Alle drie zijn ze enthousiaste brandweermensen. Naast hun werk als brandweerman zijn ze ook actief als instructeur. 

Ze schreven een artikel over de invloed van Covid-19 op ons werk. Het artikel is beschikbaar in het Engels en het Portugees.

COVID-19_ENG                    COVID-19_PT