CFBT staat voor Compartment Fire Behaviour Training, kortom opleiding binnenbrandbestrijding. Het is een verzamelnaam voor alles wat met binnenbrandbestrijding te maken heeft. CFBT is tevens een internationale stroming. Collega’s uit verschillende landen houden contact met elkaar om kennis te delen.

 

 

CFBT-BE wil ertoe bijdragen dat kennis over (binnen)brandbestrijding beter verspreid wordt bij de brandweer. Wij streven naar een betere opleiding voor de brandweer. Een opleiding waarbinnen CFBT een belangrijk onderdeel is. Grondige kennis van het fenomeen brand is onontbeerlijk voor een goede brandbestrijding. Hiervoor dienen brandweerlui zowel in theorie als in praktijk degelijk geschoold en geoefend te zijn. CFBT-BE streeft naar een hoger kwaliteitsniveau voor deze onderdelen van de opleiding en het oefenpakket van brandweerlui.

 

 

Daarnaast wonen wij ook de bijeenkomsten van IFIW (International Fire Instructor Workshop) bij. Op deze bijeenkomsten wisselen wetenschappers en brandweerlui ideeën uit om te komen tot een betere brandweer.

 

Op deze website willen we vooral kennis delen. Brandweerlui die zich willen verdiepen in binnenbrandbestrijding kunnen hier terecht. In het menu links staan onderwerpen als "brandgedrag" en "ventilatie". Op deze pagina's verzamelen we informatie die vrij kan gekopieerd worden.  Een aantal boeken en papers zijn niet gratis te verkrijgen. In dergelijke gevallen worden de auteur(s) en de titel van het werk vermeld zodat een geïnteresseerde lezer het werk kan bestellen. De informatie op deze pagina's is zeker niet volledig. Het is onze bedoeling om die langzaam maar zeker aan te vullen.  Af en toe eens komen kijken, is dus de boodschap.  Op de pagina "Wat is er nieuw?" zal bijgehouden worden wat er aangepast wordt.

 

 

We verwijzen door naar verschillende collega's en raden hun werken aan. Als laatste hebben we ook zelf meegewerkt aan publicaties. De meesten zijn gratis te downloaden, een beperkt aantal dient besteld te worden.